Gerekli Evraklar

1. Kargo/Posta yolu ile Onaylama

a)          Sözleşmenizi yukarıdaki bağlantıdan indiriniz.

b)          Sözleşmenizin her sayfasına imza atınız ve kaşenizi vurunuz.

e) Sözleşmenizin son sayfalanndaki imza/kaşe alanlarına imza atınız ve kaşenizi vurunuz.

Sirket/Sahıs İçin Talep Edilen Belgeler –

Yetkili kişinin kimlik fotokopisi. –

Şahıslar için noter tasdikli imza beyannamesi fotokopisi.

– Şirketler için noter tasdikli Şirket İmza Sirküleri fotokopisi.

– Şirket Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi veya vergi levhası fotokopisi.

E devletden yerleşim yeri belgesi

Dernekler, Vakıflar, Kooperatif Site Yönetimi İçin Talep Edilen Belgeler;

– Yetkilinin kimlik fotokopisi

– SMS karar örneği

– Karar defterinin noterden onaylı ilk sayfası

– SMS kararında mutlaka dernek kaşesi olmak zorundadır.

– Sözleşmeler dernek yetkilileri tarafından imzalanmalıdır.

– Yetkilinin varsa imza beyannamesi

E devletden yerleşim yeri belgesi

– Dernek Üyeliği için Gerekli Yazı Örneği;

Yönetim kurulunun …./…./2015 tarihli ………………… günü toplanarak; Mobilişim Mobil Bilişim Firmasının sistemini kullanılarak MOBİLİŞİM hatları üzerinden Toplu SMS gönderimi yapılmasına yetkili kılınmıştır.

Yukarıda istenilen belgeler eksiksiz olarak, şirket adresimize kargo, kurye veya posta yolu ile gönderiniz.

Sözleşme 1 indir

Sözleşme 2 indir


Gerekli Evraklar
Başa dön